COVID19

Gwarancje COVID19


Gwarancja 100 \% zwrotu wpłaconych środków**, przelewem w ciągu 14 dni od rezygnacji z powodów związanych z COVID*: 


Jeżeli bezpośrednio przed wyjazdem zaistnieją określone okoliczności (co jest jednoznaczne z brakiem możliwości realizacji imprezy turystycznej)  • wprowadzenie obowiązku kwarantanny w kraju docelowym

(jeżeli z obowiązku z kwarantanny nie zwalnia zaszczepienie lub wykonanie testu)


  • wprowadzenie obowiązku kwarantanny po powrocie do RP

(jeżeli z obowiązku z kwarantanny nie zwalnia zaszczepienie lub wykonanie testu)


  • zakaz wyjazdu poza granice RP
  • zakaz wjazdu do kraju docelowego
  • zamknięcie wyciągów narciarskich w docelowym ośrodku* o zastosowaniu w/w decydują oficjalne przepisy i regulacje danego kraju.


** nie dotyczy kosztów ubezpieczenia od rezygnacji